Monthly Archives: Maj 2017

  • 0

To koniec. To początek.

Kiedy przychodzi czas na wejście w ciemność, gdzie czujemy się nadzy, bezradni i samotni, gdzie stwierdzamy niedostateczność naszych  najpotężniejszych sił i daremność naszych najszczytniejszych cnót i nie znajdujemy nic własnego, na czym moglibyśmy się oprzeć, nic w naszej naturze co mogłoby nas podtrzymać i nic na całym świecie, co mogłoby nam stać się wskazówką i udzielić nam światła –wtedy dopiero możemy się przekonać czy naprawdę żyjemy wiarą.

„Read More”

  • 0